Γρηγόριος Λαμπρινός M.D. F.E.B.U.

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Στοιχεία επικοινωνίας
Ιατρείο: 210-59.86.795
Γραμματεία: 6988-60.69.92
info@lamprinos.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιατρείο: 210-59.86.795 – Γραμματεία: 6988-60.69.92

info@lamprinos.gr

Αρχική » Παθήσεις » ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Στυτική δυσλειτουργία

Η στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ) αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα που επηρεάζει εκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως. Πρόκειται για την αδυναμία επίτευξης ή διατήρησης μιας στύσης επαρκούς για σεξουαλική δραστηριότητα. Η ΣΔ μπορεί να προκαλέσει σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση,...

Νεφρολιθίαση

Ονομάζουμε νεφρολιθίαση την παρουσία λίθου ή λίθων στους νεφρούς. Οι πέτρες στους νεφρούς σχηματίζονται όταν ουσίες που φυσιολογικά αποβάλλονται μέσω των ούρων, αντί να διαλύονται στα ούρα, παρουσιάζουν αυξημένη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να σχηματίσουν αρχικά ίζημα και κατόπιν να σχηματίσουν λίθους.

Διαβάστε Περισσότερα
Ουρολοιμώξεις

Ουρολοιμώξεις

Ορίζουμε ουρολοίμωξη την φλεγμονή της ουροδόχου κύστη και/ή του ουροποιητικού η οποία προκαλείται από την παρουσία βακτηρίων (συχνότερα), μυκητων ή ιών. Περίπου το 50% των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποια ουρολοίμωξη, κάποια στιγμή της ζωής τους. Αν τα μικρόβια φτάσουν...

Ουρολοιμώξεις

Ορίζουμε ουρολοίμωξη την φλεγμονή της ουροδόχου κύστη και/ή του ουροποιητικού η οποία προκαλείται από την παρουσία βακτηρίων (συχνότερα), μυκητων ή ιών. Περίπου το 50% των γυναικών θα παρουσιάσουν κάποια ουρολοίμωξη, κάποια στιγμή της ζωής τους. Αν τα μικρόβια φτάσουν...

Διαβάστε Περισσότερα
Λιθίαση ουροδόχου κύστης

Λιθίαση ουροδόχου κύστης

Πολλοί γνωρίζουν τις πέτρες του νεφρού. , αλλά πέτρες σχηματίζονται σε όλα τα όργανα του ουροποιητικού (νεφροί, ουρητήρες, ουρήθρα και ουροδόχος κύστη). Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν καθίζημα στην κύστη από ιχνοστοιχεία και άλατα σχηματίζουν κρυστάλλους και κατόπιν σκληρές μάζες. Αυτές οι πέτρες παρουσιάζονται σε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι πέτρες στην κύστη είναι συχνότερες στους άντρες και οφείλονται συνήθως στην απόφραξη της κύστης (που προκαλεί κατακράτηση ούρων) λόγω του προστάτη.

Λιθίαση ουροδόχου κύστης

Πολλοί γνωρίζουν τις πέτρες του νεφρού. , αλλά πέτρες σχηματίζονται σε όλα τα όργανα του ουροποιητικού (νεφροί, ουρητήρες, ουρήθρα και ουροδόχος κύστη). Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν καθίζημα στην κύστη από ιχνοστοιχεία και άλατα σχηματίζουν κρυστάλλους και κατόπιν σκληρές μάζες. Αυτές οι πέτρες παρουσιάζονται σε άντρες, γυναίκες και παιδιά. Οι πέτρες στην κύστη είναι συχνότερες στους άντρες και οφείλονται συνήθως στην απόφραξη της κύστης (που προκαλεί κατακράτηση ούρων) λόγω του προστάτη.

Διαβάστε Περισσότερα

Εύκαμπτη Κυστεοσκόπηση

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ Η κυστεοσκόπηση είναι μία από τις βασικότερες ενδο-ουρολογικές εξετάσεις, με την οποία εξετάζεται η ανατομία της ουρήθρας, της ουροδόχου κύστης, αλλά και του προστάτη στους άνδρες. Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν άκαμπτα κυστεοσκόπια, τα...

Εύκαμπτη Κυστεοσκόπηση

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΑΝΩΔΥΝΗ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ Η κυστεοσκόπηση είναι μία από τις βασικότερες ενδο-ουρολογικές εξετάσεις, με την οποία εξετάζεται η ανατομία της ουρήθρας, της ουροδόχου κύστης, αλλά και του προστάτη στους άνδρες. Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν άκαμπτα κυστεοσκόπια, τα...

Διαβάστε Περισσότερα
Κύστεις νεφρού

Κύστεις νεφρού

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, με την ευρεία χρήση απεικονιστικών διαγνωστικών μέσων, και ιδιαίτερα των υπερήχων και της αξονικής τομογραφίας, πολλοί ασθενείς μαθαίνουν ότι έχουν κάποια ή κάποιες κύστεις στους νεφρούς. Οι κύστεις αυτές είναι στη συντριπτική τους...

Κύστεις νεφρού

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, με την ευρεία χρήση απεικονιστικών διαγνωστικών μέσων, και ιδιαίτερα των υπερήχων και της αξονικής τομογραφίας, πολλοί ασθενείς μαθαίνουν ότι έχουν κάποια ή κάποιες κύστεις στους νεφρούς. Οι κύστεις αυτές είναι στη συντριπτική τους...

Διαβάστε Περισσότερα