Γρηγόριος Λαμπρινός M.D. F.E.B.U.

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Στοιχεία επικοινωνίας
Ιατρείο: 210-59.86.795
Γραμματεία: 6988-60.69.92
info@lamprinos.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιατρείο: 210-59.86.795 – Γραμματεία: 6988-60.69.92

info@lamprinos.gr

Αρχική » IPSS (International Prostate score system)

To IPSS (International Prostate Symptoms Score) είναι ένα ερωτηματολόγιο το οποίο ταξινομεί τα πιθανά δυσουρικά συμπτώματα των αντρών.

Απαντήστε τις 7 ερωτήσεις, προκειμένου να δείτε τη βαρύτητα των συμπτωμάτων σας.