Γρηγόριος Λαμπρινός M.D. F.E.B.U.

Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Στοιχεία επικοινωνίας
Ιατρείο: 210-59.86.795
Γραμματεία: 6988-60.69.92
Ραντεβού: 11.00-13.30 και 16.00 – 19.00
info@lamprinos.gr

Στοιχεία επικοινωνίας

Ιατρείο: 210-59.86.795 – Γραμματεία: 6988-60.69.92

info@lamprinos.gr

Αρχική » Αρχική 2 » ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ GDPR

Τι ειναι το GDPR (Γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων) και τι πρέπει να γνωρίζω για αυτό.

Το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι το σύνολο των κανόνων μέσω των οποίων προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών.

Πως προέκυψε το GDPR;

Από τον Ιανουάριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε σχέδια για τη μεταρρύθμιση της προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη “κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή”. Μετά από 4 χρόνια εργασιών, επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με το τι ακριβώς θα αφορά και πως θα εφαρμοστεί.

Τα βασικά στοιχεία των σχετικών μεταρρυθμίσεων οδήγησαν στη θέσπιση του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR), το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρώπη.

Τι σημαίνει στην πράξη αυτό για τους πολίτες.

Πρακτικά, το GDPR είναι το σύνολο των κανόνων που στόχο έχει να δώσει στους Ευρωπαίους πολίτες μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Είναι γνωστό ότι σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας περιστρέφεται γύρω από τα δεδομένα. Έχει παρατηρηθεί ότι το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας και όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, αναλύονται και, ίσως το σημαντικότερο, αποθηκεύονται από οργανισμούς και εταιρείες.

Τι είναι η συμμόρφωση με το GDPR

Είναι γνωστό ότι καθημερινά συμβαίνουν παραβιάσεις δεδομένων. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες χάνονται, μπορεί να κλαπούν ή και να καταλήξουν στα χέρια ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να είχαν ποτέ πρόσβαση σε αυτές (κάποιοι από τους οποίους μπορεί να έχουν κακόβουλη πρόθεση).

Σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του GDPR, οι οργανισμοί και οι εταιρείες όχι μόνο θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται νόμιμα και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά και ότι όσοι συλλέγουν και διαχειρίζονται αυτά τα δεδομένα, θα υποχρεώνονται να τα προστατεύουν από κατάχρηση και εκμετάλλευση, καθώς και να σέβονται τα δικαιώματα των ιδιοκτητών δεδομένων – ή να υποστούν κυρώσεις εάν δεν το πράξουν.

Ποιες εταιρείες αφορά το GDPR

Πρακτικά το GDPR αφορά όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της Ευρωπαικής Ένωσης ή ακόμα και εκτός Ευρωπαικής Ένωσης που προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες ή επιχειρήσεις στην Ευρωπαική Ένωση.

Υπάρχει ένα αρκετά περίπλοκο νομικό πλαίσιο που ορίζει ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ποιος είναι ο εκτελών την επεξεργασία (οι ορισμοί καθορίζονται από το άρθρο 4 του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων – GDPR). Θεωρούνται προσωπικά δεδομένα το όνομα, η διεύθυνση και φωτογραφίες, αλλά επίσης και το ΙΡ (η ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία ένας πολίτης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο). Άλλα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι τα γενετικά δεδομένα, αλλά και τα βιομετρικά δεδομένα (τα οποία δυνητικά μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να εντοπιστεί με μοναδικό τρόπο ένα άτομο).

Πότε τίθεται σε εφαρμογή το GDPR

Το GDPR είναι ήδη σε εφαρμογή απο τις 25 Μαΐου του 2018 και έχει περασεί στην εθνική νομοθεσία όλων των Ευρωπαικών χωρών.

Τι σημαίνει το GDPR για τους πολίτες σε σχέση με τις ιατρικές υπηρεσίες

Πρακτικά οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να συμφωνούν προκειμένου να συλλεχθούν τα προσωπικά τους δεδομένα όταν είναι να λάβουν υπηρεσίες υγείας. Ο εκάστοτε πάροχος υγείας (ιατρός, ακτινολογικό ή μικροβιολογικό εργαστήριο, νοσοκομείο κτλ) οφείλουν να ζητήσουν άδεια για να δημιουργήσουν ιατρικό φάκελο, που θα περιέχει τόσο προσωπικά δεδομένα, όσο και δεδομένα σχετικά με την υγεία τους. Στη φόρμα συναίνεσης που θα σας ζητηθεί να υπογράψετε, θα πρέπει να δηλώνεται πώς θα χρεισημοποιηθούν ή δύναται να χρεισημοποιηθούν τα δεδομένα σας. Για το εκάστοτε πεδίο μπορείτε είτε να συμφωνήσετε, είτε όχι.

Με το GDPR επίσης έχετε απρόσκοπτη πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία σας, τα οποία μπορούν να διατηρηθούν έως για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψη στο συγκεκριμένο πάροχο. Με το πέρας της δεκαετίας, τα δεδομένα θα πρέπει να καταστρέφονται (αυτό σημαίνει ότι μετά από 10 έτη, αν ζητήσετε αρχεία, αυτά μπορεί να έχουν διαγραφεί).

Τι σημαίνει το GPDR σε σχέση με την επίσκεψη στο ιατρείο μας

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο μας, θα συλλεχθούν όλα τα τοπογραφικά σας στοιχεία στη γραμματεία του ιατρείου για να ανοίξει η καρτέλα του ιατρικού σας φακέλου (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κτλ). Για να γίνει αυτό, θα πρέπει πρώτα να υπογράψεται τη φόρμα συναίνεσης.

Ο ιατρικός φάκελλος με τα ιατρικά δεδομένα συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τον ιατρό, ο οποίος είναι ο μοναδικός που μπορεί να τον ενημερώνει (ανάλογα με την πορεία της πιθανής πάθησης). Το προσωπικό της γραμματείας έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία επικοινωνίας, για να μπορεί να κανονιστούν ραντεβού, χειρουργεία κτλ. Σε κάποιες περιπτώσεις, το προσωπικό γραμματείας μπορεί να επικονωνεί κάποιο μύνημα ιατρικού χαρακτήρα (π.χ. κάποια οδηγία σχετικά με το επόμενο ραντεβού ή με την προετοιμασία πριν από κάποια χειρουργική επέμβαση), κατ’εντολή του ιατρού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η γραμματέας γνωρίζει το οτιδήποτε σχετικά με το πρόβλημα του αρρώστου.

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι για κανένα απολύτως λόγο, τα προσωπικά ή ιατρικά δεδομένα των ασθενών μας, δεν μοιράζονται με κανένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία. Αν κάποιος οργανισμός ζητήσει λεπτομέρειες από τον ιατρικό σας φάκελλο (για παράδειγμα η ασφαλιστική σας, η αστυνομία, η εισαγγελία κτλ), ο ιατρός θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, όπως σας ενημερώσει και κατόπιν συνεννοηθεί μαζί σας.

Τονίζεται επίσης ότι οι ασθενείς έχουν κάθε δικαίωμα να μη δώσουν κανένα απολύτως στοιχείο, αλλά στην περίπτωση αυτή, ο κύριος Λαμπρινός δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες (σε ασθενείς που επιθυμούν μια απολύτως ανώνυμη ιατρική επίσκεψη), μιας και σε μια τέτοια κατάσταση, θα ήταν αδύνατο να παρακολουθήσει υπεύθυνα την εξέλιξη οποιουδήποτε ιατρικού θέματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον κάτωθι σύνδεσμο https://www.isathens.gr/plirofories-gdpr